Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 28

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Bezpečnostné štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Bezpečnostné štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Bezpečnostné štúdiá
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Bezpečnostné štúdiá
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 13.06.2023 - 15.06.2023 01.05.2023 - 15.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 13.06.2023 - 15.06.2023 01.05.2023 - 15.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 15.06.2022 11.07.2022 - 07.07.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Medzinárodné vzťahy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2021 - 15.06.2022 11.07.2022 - 07.07.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 13.06.2023 - 15.06.2023 01.05.2023 - 15.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 13.06.2023 - 15.06.2023 01.05.2023 - 15.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 30.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 15.06.2022 11.07.2022 - 07.07.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2021 - 15.06.2022 11.07.2022 - 07.07.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Politológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá