Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 103

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Aplikovaná etnológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Etnológia - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Etnológia - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - francúzsky jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Anglický, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofia - ruský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Anglický, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Filozofické štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Poľský, Slovenský, Český
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra - história
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra - história
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História - ruský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História - ruský jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta História (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Literárna veda
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Literárna veda
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Poľský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Poľský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenské dejiny (2014)
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - história
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Stredoeurópske historické štúdiá
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský, Český
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Systematická filozofia (2014)
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová edukológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová edukológia (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová humanistika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová humanistika (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová kinantropológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Športová kinantropológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Translatológia
3. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Translatológia
3. stupeň , E, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 28.02.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.02.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 28.02.2020 01.05.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda (2014)
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 11.05.2020 08.06.2020 - 12.06.2020