Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 32

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Cestovný ruch
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Cestovný ruch
3. stupeň , D, Anglický, Nemecký
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Cestovný ruch
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Cestovný ruch
3. stupeň , E, Anglický, Nemecký
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Cestovný ruch
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika verejného sektora
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Verejná ekonomika a manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Verejná ekonomika a politika
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Verejná ekonomika a politika
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Verejná ekonomika a politika
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Verejná ekonomika a politika
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Podnikové manažérske systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Podnikové manažérske systémy
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 12.06.2023 - 16.06.2023