Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 20

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Cestovný ruch
1. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
2. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku (2014)
1. stupeň , D, Anglický
01.11.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku (2014)
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika verejného sektora
2. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Anglický
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Marketingový manažment podniku
2. stupeň , D, Anglický
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Marketingový manažment podniku
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Teritoriálne štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Teritoriálny manažment (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Verejná ekonomika a manažment
1. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Podnikové manažérske systémy
2. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Podnikové manažérske systémy
2. stupeň , E, Slovenský
01.11.2019 - 31.03.2020 12.06.2020 - 12.06.2020