Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 50

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment sociálnej práce
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment sociálnej práce
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia a misia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia (2014)
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 06.04.2020 - 09.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 06.04.2020 - 09.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 06.04.2020 - 09.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 06.04.2020 - 09.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 06.04.2020 - 09.04.2020 01.06.2020 - 30.06.2020
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 30.04.2020 08.06.2020 - 12.06.2020