Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 47

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment sociálnej práce
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia a misia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca (2014)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia (2014)
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2014)
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná