Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 33

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Edukačné vedy
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Edukačné vedy
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia a misia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 11.06.2023 - 18.06.2023