Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 9

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2022 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2022 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2022 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 06.06.2022 - 19.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 31.03.2022 06.06.2022 - 19.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2022 01.07.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2022 01.07.2022