Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 06.06.2022 - 19.06.2022
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 31.03.2022 06.06.2022 - 19.06.2022