Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 4

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 05.06.2023 - 16.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2022 - 31.03.2023 05.06.2023 - 16.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2023