Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 12

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Kresťanská filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Kresťanská filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Sociálna práca so zameraním na rodinu
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021