Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 19

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 12.07.2024 01.06.2024 - 21.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2024 10.06.2024 - 04.07.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2024 31.05.2024 - 21.06.2024 01.06.2024 - 21.07.2024