Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 30

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 01.07.2020 - 10.07.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 01.07.2020 - 10.07.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Riadenie a organizácia sociálnych služieb
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Riadenie a organizácia sociálnych služieb
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , D, Anglický
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , E, Anglický
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Anglický
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Anglický
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Anglický
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Anglický
do 31.05.2020 22.06.2020 - 30.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020