Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 52

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Animácia výtvarného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Anglický
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2023 - 09.06.2023 21.06.2023 - 21.06.2023
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , E, Anglický
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika výtvarného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , D, Anglický
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória prírodovedného vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória prírodovedného vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 29.03.2024