Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 42

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2020 - 30.04.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Animácia výtvarného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , D, Anglický
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Komparatívna literatúra
3. stupeň , E, Anglický
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , D
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň , E
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , D, Anglický
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Školská pedagogika
3. stupeň , E, Anglický
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021 - 19.06.2020
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória biologického vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória biologického vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória chemického vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 11.06.2021 22.06.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo latinského jazyka (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Latinský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2021 - 28.02.2021