Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 5

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2022 09.06.2022 - 09.06.2022
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.06.2022 - 09.06.2022
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 27.05.2022 10.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 07.07.2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 22.03.2021 - 07.07.2021