Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 44

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Anatómia, histológia a embryológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Epidemiológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Epidemiológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 29.02.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Chirurgia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Chirurgia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Klinická biochémia
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 30.04.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Lekárska farmakológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Lekárska farmakológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Neurológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Neurológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Normálna a patologická fyziológia
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 30.04.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 29.02.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Vnútorné choroby
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Vnútorné choroby
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 29.02.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2023 - 31.08.2024 17.09.2024 - 30.09.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
3. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 29.02.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2023 - 31.08.2024 17.09.2024 - 30.09.2024