Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 15

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019 13.06.2019 - 14.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019 20.06.2019 - 21.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2019 20.06.2019 - 21.06.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019 do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 30.04.2019 do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo výchovy k občianstvu
1. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo výchovy k občianstvu
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2019 do 15.08.2019
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D
do 30.04.2019 do 15.08.2019