Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 14

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo výchovy k občianstvu
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo výchovy k občianstvu
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2020