Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 19

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikované sieťové inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Biomedicínska informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné a sieťové technológie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika a riadenie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020 22.06.2020 - 23.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020