Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 16

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 21.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 21.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Anglický
denná do 31.03.2021 21.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 21.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 21.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 21.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 21.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 19.07.2021 - 13.08.2021