Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 25

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020 31.05.2019 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Anglický
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Plánovanie dopravnej infraštruktúry
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Anglický
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 22.06.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 07.07.2020 20.07.2020 - 14.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
do 29.05.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
do 29.05.2020