Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 20

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť priemyslu
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021