Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 18

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 15.06.2023 - 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 15.06.2023 - 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 15.06.2023 - 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 15.06.2023 - 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 15.06.2023 - 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 15.06.2023 - 15.06.2023