Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 20

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Inteligentné technológie v priemysle
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 28.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 28.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Smart technológie v priemysle
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 28.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2022