Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 16

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. stupeň , E, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , E, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.06.2020