Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 16

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , E, Anglický
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , D, Anglický
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , E, Anglický
externá do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , E, Anglický
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Anglický
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , E, Anglický
externá do 01.07.2021