Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 4

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.04.2024
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.04.2024
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.04.2024
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 26.04.2024