Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 23

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 14.05.2021
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 18.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 03.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 03.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 03.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020