Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 26

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Anglický
01.10.2018 - 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. stupeň , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. stupeň , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. stupeň , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. stupeň , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. stupeň , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technické zariadenia budov
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , E, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , E, Slovenský
do 19.06.2020