Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Anglický
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pracovník riadenia letovej prevádzky
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Profesionálny pilot
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 05.06.2020