Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 18

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 12.06.2023 19.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 12.06.2023 19.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
1. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické systémy
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 12.06.2023 19.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 12.06.2023 19.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pilot
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pilot
1. stupeň , D, Anglický
denná do 26.05.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 12.06.2023 19.06.2023
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 12.06.2023 19.06.2023