Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 8

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 27.05.2022
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 27.05.2022
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 27.05.2022
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 27.05.2022
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 27.05.2022
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 27.05.2022
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pilot
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 27.05.2022
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 27.05.2022