Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 40

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automation and Control of Machines and Processes (automatizácia a riadenie strojov a procesov)
2. stupeň , D, Anglický
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial automation (Priemyselná automatizácia)
2. stupeň , D, Anglický
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
1. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
2. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo kvality produkcie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Meranie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná automatizácia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
2. stupeň , D, Anglický
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Spracovanie plastov
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zváranie, spájanie a povrchové úpravy
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 29.06.2020