Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 59

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automatizácia a riadenie
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automatizácia a riadenie strojov a procesov
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo kvality produkcie
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
1. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
2. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Meranie
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Spracovanie plastov
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zváranie, spájanie a povrchové úpravy
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020