Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 63

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika (Applied mechanics)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial engineering (Priemyselné inžinierstvo)
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial engineering (priemyselné inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Prosthetics and orthotics (Protetika a ortotika)
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials)
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.05.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 14.06.2024 - 14.06.2024