Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 47

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. stupeň , D, Slovenský
01.05.2019 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. stupeň , D, Anglický
01.05.2019 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. stupeň , D, Slovenský
01.05.2019 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Chemické procesy vo výrobe materiálov
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , D, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , D, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , E, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Progresívne materiály a technológie
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. stupeň , D, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. stupeň , E, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. stupeň , D, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. stupeň , E, Slovenský
01.04.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň , E, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 23.08.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
1. stupeň , D, Slovenský
01.10.2018 - 23.08.2019