Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 16

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 17.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 17.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 17.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 17.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022