Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 45

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Chemické procesy vo výrobe materiálov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Progresívne materiály a technológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020