Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 6

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2023 18.08.2023 - 18.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2023 18.08.2023 - 18.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.06.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.06.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 05.06.2023 - 09.06.2023 do 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 05.06.2023 - 09.06.2023 do 15.08.2023