Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 14

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2022 - 31.03.2023 19.06.2023 - 23.06.2023 01.04.2023 - 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 17.07.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. stupeň , E, Slovenský
externá 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2022 - 31.03.2023 19.06.2023 - 23.06.2023 01.04.2023 - 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2022 - 31.03.2023 19.06.2023 - 23.06.2023 01.04.2023 - 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 17.07.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2022 - 17.07.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2022 - 31.03.2023 19.06.2023 - 23.06.2023 01.04.2023 - 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2022 - 31.03.2023 19.06.2023 - 23.06.2023 01.04.2023 - 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 17.07.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2022 - 17.07.2023