Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 27

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2022 - 30.11.2022 07.02.2023 - 08.02.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 28.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2022 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2022 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Detašované pracovisko Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022