Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 22

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2023 - 30.11.2023 06.02.2024 - 07.02.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2023 - 31.05.2024 26.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , D, Slovenský
denná 31.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2023 - 31.03.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.06.2024
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.06.2024