Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 34

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. stupeň , D, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. stupeň , E, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná geoinformatika a geodézia
1. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná geoinformatika a geodézia
2. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
2. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo a manažment zveri
2. stupeň , D, Anglický
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. stupeň , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. stupeň , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019