Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 20

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023