Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 5

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
3. stupeň , D, Slovenský
10.04.2019 - 10.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
3. stupeň , E, Slovenský
10.04.2019 - 10.06.2019 02.07.2019 - 02.07.2019