Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 1

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná