Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 18

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia
3. stupeň , D, Anglický
denná 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Finančné trhy a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022