Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 11

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Finančný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Manažment a ekonomické znalectvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Manažment výroby a logistika
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Personálny manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Podnikové financie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , D, Anglický
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019