Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Medzinárodné podnikanie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v obchode
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022