Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 13.12.2019 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 13.12.2019 - 31.05.2021