Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 12

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Anglický
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 01.02.2021 11.01.2021 - 26.01.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Anglický
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 01.02.2021 11.01.2021 - 26.01.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
2. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021