Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 12

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.03.2022 - 08.06.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Anglický
denná 07.03.2022 - 08.06.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2022 - 31.05.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2022 - 31.05.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2022 - 31.05.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2022 - 31.05.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Anglický
denná 07.03.2022 - 08.06.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.10.2021 - 30.11.2021 19.01.2022 - 19.01.2022 07.03.2022 - 08.06.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.10.2021 - 30.11.2021 20.01.2022 - 20.01.2022 07.03.2022 - 08.06.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.03.2022 - 08.06.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2022 - 31.05.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2022 - 31.05.2022