Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Anglický
denná 22.09.2020 - 30.11.2020 16.06.2021 - 16.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná 22.09.2020 - 30.11.2020 11.01.2021 - 26.01.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná 22.09.2020 - 30.11.2020 11.01.2021 - 26.01.2021