Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 60

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Architektonické konštrukcie a projektovanie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
1. stupeň , D, Anglický
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
1. stupeň , D, Anglický
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
2. stupeň , D, Anglický
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2019 - 01.06.2019
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2019 - 01.06.2019
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2019 - 01.06.2019
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2019 - 01.06.2019
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo a krajinné plánovanie
1. stupeň , D
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo a krajinné plánovanie
1. stupeň , D
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Krajinárstvo a krajinné plánovanie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Matematicko-počítačové modelovanie
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Matematicko-počítačové modelovanie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Stavby na ochranu územia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 15.06.2019 01.01.2019 - 12.08.2019
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technické zariadenia budov
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológia stavieb
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Technológie a manažérstvo stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Teória a technika prostredia budov
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodné stavby a vodné hospodárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodné stavby a vodné hospodárstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 10.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 31.05.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický
01.04.2020 - 31.05.2020