Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 45

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
1. stupeň , D, Anglický
denná 17.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
2. stupeň , D, Anglický
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 22.06.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automobily a mobilné pracovné stroje
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automobily a mobilné pracovné stroje
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Environmentálna výrobná technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Environmentálna výrobná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 01.01.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a skúšobníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Procesná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Procesná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 01.01.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.01.2023 - 31.03.2023 01.07.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023 28.06.2023 - 12.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. stupeň , D, Anglický
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.01.2023 - 31.05.2023 17.01.2023 - 18.08.2023