Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 23

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Psychológia zdravia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Psychológia zdravia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Psychológia zdravia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Psychológia zdravia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 do 31.08.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, pracovisko Martin Mediamatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024