Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
10.10.2018 - 31.03.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
10.10.2018 - 31.03.2019