Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 8

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , D, Anglický
denná 10.10.2019 - 31.07.2020 03.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá 10.10.2019 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , D, Anglický
denná 10.10.2019 - 31.07.2020 03.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.05.2020 20.08.2020 - 04.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.10.2019 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.10.2019 - 31.05.2020 20.08.2020 - 03.09.2020