Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 9

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , D, Anglický
denná do 31.03.2022 do 31.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 do 31.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 29.08.2022 - 05.09.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2022 do 31.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2022 do 15.10.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Podnikanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Stratégia a podnikanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022