Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 13.06.2023 - 13.06.2023