Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
01.03.2019 - 31.05.2019 21.06.2019 - 21.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
01.03.2019 - 31.05.2019 21.06.2019 - 21.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 19.06.2018 - 18.06.2019