Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 31.05.2024 21.06.2024 - 21.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2024 - 31.05.2024 21.06.2024 - 21.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024 18.06.2024 - 18.06.2024