Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 11

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 30.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2023 - 30.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 30.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 30.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 01.08.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024