Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 12

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
30.11.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
30.11.2018 - 15.07.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020