Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 18

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia (konverzný)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biological Chemistry
1. stupeň , D, Anglický
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ekonomická a politická geografia a demografia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmental Studies
1. stupeň , D, Anglický
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, kartografia a geoinformatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chémia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chémia (konverzný)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Medicínska biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleontológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Systematická biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.01.2023 - 15.03.2023 15.06.2023