Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 45

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Archeológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 09.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Archeológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 09.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Bulharský, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Dejiny umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 09.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Estetika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2018 - 29.02.2024 08.12.2018 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Etnológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.12.2019 - 29.02.2024 08.12.2018 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2019 - 29.02.2024 08.12.2018 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Germánske štúdiá
1. stupeň , D, Holandský, Nemecký, Slovenský, Švédsky
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná 08.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Holandský, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Informačné štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Klasické jazyky
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
1. stupeň , D, Maďarský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Marketingová komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Muzikológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.02.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Religionistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Románske štúdiá
1. stupeň , D, Francúzsky, Portugalský, Rumunský, Slovenský, Španielsky, Taliansky
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ruské a východoeurópske štúdiá
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovanské štúdiá
1. stupeň , D, Bulharský, Chorvátsky, Poľský, Slovenský, Slovinský, Srbský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Sociológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Slovinský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Východoázijské jazyky a kultúry
1. stupeň , D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
denná 08.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.12.2023 - 29.02.2024 08.12.2023 - 23.03.2024