Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 16

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 01.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Manažment a právo
1. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2023 19.06.2023 - 23.06.2023 01.06.2023 - 31.08.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2023 do 15.08.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.07.2021 do 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Anglický
denná do 31.08.2023 04.09.2023 - 07.09.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo Európskej únie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Rímske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústavné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2023 16.06.2023 - 30.06.2023