Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 31

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 12.06.2020 15.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 12.06.2020 15.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 do 30.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020 08.06.2020 - 08.06.2020 do 30.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Anglický
denná do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo a ekonómia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo Európskej únie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo Európskej únie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Rímske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Rímske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústavné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústavné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020