Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2024 16.06.2024 - 15.08.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2024 16.06.2024 - 15.08.2024