Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 16.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2019 - 29.02.2020 17.06.2020 - 18.06.2020