Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 4

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 21.03.2024 - 13.05.2024 25.06.2024 - 25.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 15.06.2024 - 15.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 16.06.2024 - 16.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 21.03.2024 - 13.05.2024 26.06.2024 - 26.06.2024