Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 186

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 17.06.2020 - 17.06.2020 01.05.2020 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 17.06.2020 - 17.06.2020 01.05.2020 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 17.06.2020 - 17.06.2020 01.05.2020 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 17.06.2020 - 17.06.2020 01.05.2020 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 17.06.2020 - 17.06.2020 01.05.2020 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 17.06.2020 - 17.06.2020 01.05.2020 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2019 - 31.03.2020 17.06.2020 - 17.06.2020 01.05.2020 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
10.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
10.10.2019 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , D, Slovenský
10.10.2019 - 31.05.2020 20.08.2020 - 04.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Manažment
2. stupeň , E, Slovenský
20.10.2019 - 31.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
10.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Medzinárodný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
10.10.2019 - 31.05.2020 20.08.2020 - 03.09.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bioinformatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Biomedicínska fyzika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Dátová veda
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ekonomická a finančná matematika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Fyzika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Manažérska matematika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Matematika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Poistná matematika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Technická fyzika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2020 - 15.06.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , D, Anglický
do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2019 - 11.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, pracovisko Martin Mediamatika
1. stupeň , D
do 31.03.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
30.11.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 16.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
01.11.2019 - 29.02.2020 17.06.2020 - 18.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. stupeň , D, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. stupeň , E, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský, Český
01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský, Český
01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (konverzný)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
2. stupeň , D, Slovenský
do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
2. stupeň , E, Slovenský
do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
3. stupeň , D, Slovenský
do 12.06.2020 15.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Kánonické právo
3. stupeň , E, Slovenský
do 12.06.2020 15.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Medzinárodné právo
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Pracovné právo
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , D, Slovenský
do 30.04.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 do 30.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
1. stupeň , E, Slovenský
do 30.04.2020 08.06.2020 - 08.06.2020 do 30.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Slovenský
do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , D, Anglický
do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo
2. stupeň , E, Slovenský
do 03.07.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo a ekonómia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo Európskej únie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Právo Európskej únie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Rímske právo
3. stupeň , D, Slovenský
do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Rímske právo
3. stupeň , E, Slovenský
do 15.06.2020 16.06.2020 - 17.07.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Správne právo
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústavné právo
3. stupeň , D, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústavné právo
3. stupeň , E, Slovenský
15.04.2019 - 15.06.2020 16.06.2020 - 17.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biological Chemistry
1. stupeň , D, Anglický
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ekonomická, sociálna a politická geografia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmental Studies
1. stupeň , D, Anglický
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, kartografia a geoinformatika
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geológia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chémia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Medicínska biológia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleobiológia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Systematická biológia
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
15.01.2020 - 15.03.2020 11.06.2020 - 11.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
01.03.2020 - 31.05.2020 19.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
01.03.2020 - 31.05.2020 19.06.2020 - 19.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 16.06.2020 - 16.06.2020