Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Uplatnenie absolventov

Tento študijný program je zameraný na výchovu a vzdelávanie v záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej technike, s osobitným zreteľom na prípravu takýchto odborníkov pre oblasťbaníctva, podzemného staviteľstva a tunelárstva. V zásade ide o technické štúdium zamerané na zvládnutie úloh a techník bezpečnosti, ktoré sú vyžadované v nasledovných oblastiach:

 • pracovné prostredie v podzemí a na povrchu
 • záchranárska technika v baníctve
 • záchranné systémy a záchranné práce v tuneloch
 • ochrana pred požiarmi a bezpečnosť pri práci
 • likvidácia priemyselných havárií.

Po absolvovaní študijného programu Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika majú študenti možnosť pokračovať v štúdiu v druhom magisterskom stupni štúdia (M.Sc.), a to v študijnom programe – Technológie baníctva a tunelárstva, ktorý umožní študentom odborne sa špecializovať a profilovať v oblasti riadenia technologických procesov a systémov baníckeho a geotechnického inžinierstva.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 19.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje