Financie, bankovníctvo a investovanie

Professional profile of the graduates corresponds to the requirements of financial institutions (e.g. banks, insurance, audit and investment companies) and enables them to apply for managerial positions in public and private sectors. The Faculty offers degrees on: a) Bachelor level (three/four years of study); and b) Master level (another two/three years of study).Uplatnenie absolventov

The graduate of the study program Finance, Banking and Investment acquires knowledge and skills to:

  • specify and propose sets of measures for decision-making processes of management bodies,
  • work with the instruments of economic, social and financial policy used by management bodies for decision-making,
  • apply knowledge acquired in financial markets, banking, accounting and tax counselling to deal creatively with the tasks related to financial markets and financial management of the business sphere;
  • continue studies at 2nd level in the study program Finance, Banking and Investment,
  • systematise and analyse current problems in the field of finance applying basic knowledge of the legislative environment, methods and techniques of analysis used to solve general problems as well as methods of management applicable to finance at the enterprise level,
  • apply basic methods and techniques of project writing and management, basic methods of analysis and research, and statistical methods,
  • communicate effectively in at least one foreign language, with a working knowledge of another foreign language.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

fulfillment of the legislative condition, filing the application within the specified timeBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306

email: Tatiana.Sorokova@tuke.skForma prijímacej skúšky

no entrance examination  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1360 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1360 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 11:03

Upozorniť na neaktuálne údaje