Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
01. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
02. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Doplňujúce informácie
03. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Podmienky pre zahraničných študentov
04. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
05. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
06. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
07. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Forma prijímacej skúšky
08. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Testy
09. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
16


Prílohy
 • Životopis (papierová forma)
 • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (papierová forma)
 • Vysvedčenie 2. ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie 3. ročník (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Diplom zo súťaží (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)
 • Potvrdenie lekára (ak je požadované) (papierová forma)
 • Iné (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje
10. Info na https://www.pf.ukf.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Fabiánová – kfabianova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 05.02.2021 08:14

Upozorniť na neaktuálne údaje