Tektonika

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

https://fns.uniba.sk/en/study/phd/in-english/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie/temy-dizertacnych-prac-pre-prijimacie-konanie/ • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2020 - 31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2020 - 24.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis
 • Rámcový koncept dizertačnej práce potrdzujúci odborné kompetencie uchádzača a úroveň poznania vybranej problematiky
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní v prípade absolventov iných VŠ ako UK v Bratislave
 • overená kópia dokladov o štátnom občianstve
 • súpis publikačných výstupov a/alebo charakteristika iných súvisiacich odborných aktivít
 • súhlas na spracovanie osobných údajov
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

číslo účtu 7000082845/8180

variabilný symbol prijímacie konanie 399

variabilný symbol školné  263646

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. – marianna.kovacova@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 27.02.2020 20:43

Upozorniť na neaktuálne údaje