Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Uplatnenie absolventov

Bakalárske štúdium programu „Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle“ pripravuje absolventov na riadiacu, výskumnú a projekčnú činnosť. Ďalšou oblasťou je príprava absolventov na riadenie technológie vrtných prác, ťažbe, doprave a uskladňovaniu ropy a plynu . Uplatnenie absolventov prvého stupňa ( BC štúdia ) študijného programu Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle je možné na technických postoch v podnikoch zaoberajúcich sa vŕtaním, ťažbou a distribúciou uhľovodíkov, ako aj v podnikoch zameraných na vŕtanie špeciálnych vrtov na Slovensku a v zahraničí, ako sú napríklad posty zamerané na revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn, montáž a opravy vyhradených plynových zariadení a kompresorov a vykonávanie technických prác pre ložiskový prieskumVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje