Teoretická a počítačová chémia

Študijný program je zameraný na vedecké metódy výskumu a vývoja v chemických a fyzikálnych odboroch, a to na teoretické metódy chémie a ovládanie programovania v oblasti vedeckých výpočtov. Interdisciplinárny charakter programu umožňuje teoretickú analýzu a počítačovú predpoveď spektroskopických, elektrických, magnetických a iných vlastnosti molekúl a ich reaktivity, zapojenie sa do chemického výskumu, riešenie problematiky kondenzovaných a tuhých materiálov, v chémii, biochémii alebo molekulárnej biológii.

Uplatnenie absolventov
Absolvent uvedeného študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v chemických a fyzikálnych odboroch. Má hlboké znalosti z teoretických metód chémie, ovláda programovanie v oblasti vedeckých výpočtov. Je schopný vyvíjať teoretické formulácie metód TPCH a vyvíjať účinné počítačové programy. Interdisciplinárne znalosti mu umožňujú teoreticky analyzovať a počítačovo predpovedať spektroskopické, elektrické, magnetické a i. vlastnosti molekúl a ich reaktivity, participovať na výskume v rôznych oblastiach chémie, riešiť problémy v oblasti kondenzovaných aj tuhých látok, biochémie a molekulárnej biológie. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na vývoj nových teoretických metód, algoritmov, počítačových programov, počítačových simulácií a ich použitia v rôznych oblastiach chémie, fyziky a biológie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    15.06.2021 - 15.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje