Kozmické inžinierstvo

Absolventi inžinierskeho študijného programu Kozmické inžinierstvo získajú vedomosti, poznatky a praktické zručnosti v oblasti rozvoja pokročilých technológií - elektronické a senzorové systémy vesmírnych prostriedkov a aplikácií, rádiová komunikácia, astrodynamika, systémy automatického riadenia a robotika kozmických prostriedkov, zdroje energie a pohonné jednotky, umelá inteligencia, informačné systémy a vesmírna komunikácia, navigačné systémy, materiály a konštrukcia kozmických prostriedkov, systémy reálneho času, prístrojové systémy, slnečná sústava a jej pozorovanie, či špeciálna teória relativity. Absolvovaním štúdia si študenti vybudujú schopnosť samostatného a systematického riešenia technických úloh a výskumných problémov v rámci individuálnych projektov, ale taktiež sa naučia pracovať v tíme pri riešení komplexných úloh, kde nadobudnú manažérske schopnosti a ďalšie mäkké zručnosti. Toto umožňuje absolventom študijného programu Kozmické inžinierstvo získať značnú konkurenčnú výhodu, a tým aj široké uplatnenie nielen v kozmickom inžinierstve, ale aj v iných vedných odboroch a odvetviach priemyslu či spoločenského života.

Uplatnenie absolventov
Uplatnenie absolventov študijného programu Kozmické inžinierstvo sa predpokladá v priemysle, vo výskume, prípadne vzdelávaní v celom rade oblastí. Absolventi nájdu uplatnenie vo výskume a vývoji systémov založených na pokročilých technológiách a využiteľných v rôznych oblastiach priemyslu, akými sú vnorené elektronické systémy, robotika, mechatronika, informačné technológie, automobilový priemysel a doprava, energetika, a ďalšie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2021 - 30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 08.02.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje