Aplikovaná mechanika

Študijný program je zameraný na vedecké metódy bádania v oblasti aplikovanej mechaniky. Zameranie programu je statika, stabilita a dynamika stavebných konštrukcií s maximálnou mierou využívania výpočtovej techniky a experimentálnych metód overovania vlastností materiálov a konštrukcií. Študijný program umožňuje vychovávať špičkových odborníkov pre statiku stavebných konštrukcií.

Uplatnenie absolventov
Absolvent bude schopný tvorivo uplatňovať najnovšie poznatky z oblasti teórie, výpočtových modelov, numerických metód i experimentálnej analýzy stavebných konštrukcií. Nájde uplatnenie na univerzite, vo verejnom aj súkromnom sektore, v štátnej správe, projektových a investorských organizáciách, tam, kde je potreba vysoko kvalifikovanej práce v oblasti stavebníctva.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2021 - 31.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 09.03.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje